Index

FJELLFANT AS

Orgnr: 811728322

mobil: 94425133
adresse: Brekkesetervegen 8

id

457

organisasjonsnummer

811728322

navn

FJELLFANT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brekkesetervegen 8"], "kommune": "SEL", "landkode": "NO", "poststed": "HØVRINGEN", "postnummer": "2673", "kommunenummer": "3437"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811728322

navn

FJELLFANT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brekkesetervegen 8

forradrpostnr

2673

forradrpoststed

HØVRINGEN

forradrkommnr

3437

forradrkommnavn

SEL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

79.903

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.03.2013

stiftelsesdato

01.02.2013

tlf

tlf_mobil

94425133

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811728322

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2095543, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1083407, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 291238}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 792169}}, "journalnr": "2020847622", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811728322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 216747, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 186747}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 866660, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 866660}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1083407}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 375245, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 447053}, "driftsresultat": 502122, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 949176}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8880, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 26}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8906}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 493242}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911855941 [navn] => FJELLFANT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangu00f8rvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811728322 [oppstartsdato] => 2013-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brekkesetervegen 8"], "kommune": "SEL", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8VRINGEN", "postnummer": "2673", "kommunenummer": "3437"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?