Index

FJELLGUIDEN TYDAL AS

Orgnr: 817720412

mobil: 916 47 186
adresse: Østbyvegen 105

id

14211

organisasjonsnummer

817720412

navn

FJELLGUIDEN TYDAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "79.902", "beskrivelse": "Guider og reiseledere"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østbyvegen 105"], "kommune": "TYDAL", "landkode": "NO", "poststed": "TYDAL", "postnummer": "7590", "kommunenummer": "5033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817720412

navn

FJELLGUIDEN TYDAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østbyvegen 105

forradrpostnr

7590

forradrpoststed

TYDAL

forradrkommnr

5033

forradrkommnavn

TYDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

79.902

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.09.2016

stiftelsesdato

05.09.2016

tlf

tlf_mobil

916 47 186

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

817720412

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1614716, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 546831, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 322709}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 224122}}, "journalnr": "2020334087", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817720412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 32470, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2470}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 514361, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 318212}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 196149}}, "sumEgenkapitalGjeld": 546831}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 67241, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 773445}, "driftsresultat": 77309, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 850754}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10288, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 123}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10411}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 67021}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 817824382 [navn] => FJELLGUIDEN TYDAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.902", "beskrivelse": "Guider og reiseledere"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 817720412 [oppstartsdato] => 2016-09-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stbyvegen 105"], "kommune": "TYDAL", "landkode": "NO", "poststed": "TYDAL", "postnummer": "7590", "kommunenummer": "5033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?