Index

FJORDGT 82 AS

Orgnr: 886382642

tlf: 73 50 95 78
adresse: Fjordgata 82

id

68721

organisasjonsnummer

886382642

navn

FJORDGT 82 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-01-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjordgata 82"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-10-23

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Creditreform AS", "Postboks 444"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7404", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

886382642

navn

FJORDGT 82 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjordgata 82

forradrpostnr

7010

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

c/o Creditreform AS Postboks 444

ppostnr

7404

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.01.2004

stiftelsesdato

23.10.2003

tlf

73 50 95 78

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

886382642

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1959122, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 22299619, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19713996}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2585623}}, "journalnr": "2020697816", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886382642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 397132, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 124875}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 272257}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 21902488, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 616452}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 21286036}}, "sumEgenkapitalGjeld": 22299620}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 914728, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1623555}, "driftsresultat": 2026396, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3649951}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -850167, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 25020}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 875188}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1176228}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 886428952 [navn] => FJORDGT 82 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-01-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 886382642 [oppstartsdato] => 2003-10-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjordgata 82"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Creditreform AS", "Postboks 444"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7404", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?