Index

FKM AS

Orgnr: 818854412

adresse: Giltvedtveien 16

id

17079

organisasjonsnummer

818854412

navn

FKM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-12

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Giltvedtveien 16"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "SPYDEBERG", "postnummer": "1821", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818854412

navn

FKM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Giltvedtveien 16

forradrpostnr

1821

forradrpoststed

SPYDEBERG

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.04.2017

stiftelsesdato

28.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818854412

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2543671, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 34956, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19956}}, "journalnr": "2021531704", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818854412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -7762, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -37762}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 42718, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 42718}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 34956}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -13855, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13860}, "driftsresultat": -13860, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13855}}]

Reserver mot visning?