Index

FLÅM HOTELL AS

Orgnr: 811835862

id

718

organisasjonsnummer

811835862

navn

FLÅM HOTELL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "AURLAND", "landkode": "NO", "poststed": "FLÅM", "postnummer": "5743", "kommunenummer": "4641"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

1982-10-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 42"], "kommune": "AURLAND", "landkode": "NO", "poststed": "FLÅM", "postnummer": "5742", "kommunenummer": "4641"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811835862

navn

FLÅM HOTELL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

5743

forradrpoststed

FLÅM

forradrkommnr

4641

forradrkommnavn

AURLAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 42

ppostnr

5742

ppoststed

FLÅM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

28.10.1982

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811835862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2536413, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 249542762, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 204778705}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 44764057}}, "journalnr": "2021512003", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811835862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 104842226, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 38001678}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 66840548}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 144700536, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5618244}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 139082292}}, "sumEgenkapitalGjeld": 249542762}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6171001, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10324231}, "driftsresultat": 6870643, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 17194874}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 209184, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4487450}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4278266}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7079827}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 983866646 [navn] => FLÅM HOTELL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-11-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811835862 [oppstartsdato] => 2001-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "AURLAND", "landkode": "NO", "poststed": "FLu00c5M", "postnummer": "5743", "kommunenummer": "4641"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 42"], "kommune": "AURLAND", "landkode": "NO", "poststed": "FLu00c5M", "postnummer": "5742", "kommunenummer": "4641"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?