Index

FLESLAND INVEST AS

Orgnr: 818760612

adresse: Nordre Hogstadveg 94

id

16821

organisasjonsnummer

818760612

navn

FLESLAND INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordre Hogstadveg 94"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "SOLA", "postnummer": "4055", "kommunenummer": "1124"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

818760612

navn

FLESLAND INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordre Hogstadveg 94

forradrpostnr

4055

forradrpoststed

SOLA

forradrkommnr

1124

forradrkommnavn

SOLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.04.2017

stiftelsesdato

10.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818760612

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 6344, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9585323, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8964900}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 620423}}, "journalnr": "2021130270", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818760612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1175004, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 800000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 375004}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8410319, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1370922}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7039397}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9585323}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 273410, "totalresultat": 273410, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 882849}, "driftsresultat": 676902, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1559751}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -326377, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 67}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 326444}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 350525}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 818894902 [navn] => FLESLAND INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818760612 [oppstartsdato] => 2017-03-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordre Hogstadveg 94"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "SOLA", "postnummer": "4055", "kommunenummer": "1124"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?