Index

FLEXIMED AS

Orgnr: 893620532

adresse: Semsveien 40

id

81715

organisasjonsnummer

893620532

navn

FLEXIMED AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.460", "beskrivelse": "Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Semsveien 40"], "kommune": "ØVRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3302", "kommunenummer": "3048"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893620532

navn

FLEXIMED AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Semsveien 40

forradrpostnr

3302

forradrpoststed

HOKKSUND

forradrkommnr

3048

forradrkommnavn

ØVRE EIKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.460

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.2009

stiftelsesdato

05.01.2009

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

893620532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2286171, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4698447, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 52332}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4646115}}, "journalnr": "2021314559", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893620532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3856346, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1800000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2056346}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 842100, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 841659}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 441}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4698447}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 389440, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1183918}, "driftsresultat": 354182, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1538100}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 145105, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 158342}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13237}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 499287}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993840823 [navn] => FLEXIMED AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-03-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.460", "beskrivelse": "Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 893620532 [oppstartsdato] => 2009-01-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Semsveien 40"], "kommune": "u00d8VRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3302", "kommunenummer": "3048"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?