Index

FLEXON AS

Orgnr: 812295322

mobil: 464 48 014
adresse: Sundfaret 10

id

1747

organisasjonsnummer

812295322

navn

FLEXON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sundfaret 10"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESØYA", "postnummer": "1397", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812295322

navn

FLEXON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sundfaret 10

forradrpostnr

1397

forradrpoststed

NESØYA

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.08.2013

stiftelsesdato

03.07.2013

tlf

tlf_mobil

464 48 014

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.01.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

812295322

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2033533, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 616259, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 45833}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 570426}}, "journalnr": "2020781410", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812295322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -181132, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24340}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -205472}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 797391, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 797391}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 616259}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -262004, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 934230}, "driftsresultat": -256093, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 678137}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5910, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 181}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6091}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -262004}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812321102 [navn] => FLEXON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812295322 [oppstartsdato] => 2013-08-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sundfaret 10"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESu00d8YA", "postnummer": "1397", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?