Index

FLEXWAY AS

Orgnr: 822714102

adresse: Holmeskjærvegen 12

id

28711

organisasjonsnummer

822714102

navn

FLEXWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-07

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holmeskjærvegen 12"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6016", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822714102

navn

FLEXWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holmeskjærvegen 12

forradrpostnr

6016

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.05.2019

stiftelsesdato

25.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822714102

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 83444, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18563216, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 17909822}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 653394}}, "journalnr": "2021217871", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822714102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 17938836, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 712495}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 17226341}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 624379, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 324379}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 300000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18563216}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 247197, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 75476}, "driftsresultat": -75476, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 322673, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 415180}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 92507}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 247197}}]

Reserver mot visning?