Index

FLISA HYDRAULIKK AS

Orgnr: 814848582

mobil: 911 35 641
adresse: Knappumsvegen 3

id

7191

organisasjonsnummer

814848582

navn

FLISA HYDRAULIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-28

naeringskode1

{"kode": "28.120", "beskrivelse": "Produksjon av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Knappumsvegen 3"], "kommune": "ÅSNES", "landkode": "NO", "poststed": "FLISA", "postnummer": "2270", "kommunenummer": "3418"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814848582

navn

FLISA HYDRAULIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Knappumsvegen 3

forradrpostnr

2270

forradrpoststed

FLISA

forradrkommnr

3418

forradrkommnavn

ÅSNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

28.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.01.2015

stiftelsesdato

19.01.2015

tlf

tlf_mobil

911 35 641

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814848582

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2031305, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 363045, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9800}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 353245}}, "journalnr": "2020778070", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814848582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -208475, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 89203}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -297678}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 571520, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 525896}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 45624}}, "sumEgenkapitalGjeld": 363045}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -71780, "totalresultat": -71780, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 234321}, "driftsresultat": -45773, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 188548}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -26007, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5015}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 31022}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -71780}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914897033 [navn] => FLISA HYDRAULIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "28.120", "beskrivelse": "Produksjon av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814848582 [oppstartsdato] => 2015-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Knappumsvegen 3"], "kommune": "u00c5SNES", "landkode": "NO", "poststed": "FLISA", "postnummer": "2270", "kommunenummer": "3418"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?