Index

FLYDAL SNIKKARSERVICE AS

https://www.snikkarservice.no

Orgnr: 813646102

mobil: 984 39 358
webside: www.snikkarservice.no
adresse: Øvre Holen 101A

id

4685

organisasjonsnummer

813646102

navn

FLYDAL SNIKKARSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-05-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Holen 101A"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6011", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2014-04-30

hjemmeside

www.snikkarservice.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

813646102

navn

FLYDAL SNIKKARSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Holen 101A

forradrpostnr

6011

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.05.2014

stiftelsesdato

30.04.2014

tlf

tlf_mobil

984 39 358

url

www.snikkarservice.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

813646102

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2558077, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 967767, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 487102}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 480665}}, "journalnr": "2021590754", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "813646102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 551145, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 551145}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 416622, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 75410}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 341212}}, "sumEgenkapitalGjeld": 967767}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11522, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1612150}, "driftsresultat": -8002, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1604148}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2601, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 80}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2681}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10603}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994875310 [navn] => FLYDAL SNIKKARSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-12-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 813646102 [oppstartsdato] => 2010-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Holen 101A"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6011", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => www.snikkarservice.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-04-30 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?