Index

FLYLØS AS

Orgnr: 811711462

mobil: 92817859
adresse: Inkognitogata 1

id

409

organisasjonsnummer

811711462

navn

FLYLØS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-16

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Inkognitogata 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0258", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811711462

navn

FLYLØS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Inkognitogata 1

forradrpostnr

0258

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.03.2013

stiftelsesdato

26.02.2013

tlf

tlf_mobil

92817859

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811711462

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1846608, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2906598, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2656399}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 250199}}, "journalnr": "2020569623", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811711462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2735216, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 235216}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 171382, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 20147}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 151235}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2906598}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6153, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 45285}, "driftsresultat": -45285, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 39132, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 46013}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6881}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6153}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911715481 [navn] => FLYLØS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811711462 [oppstartsdato] => 2013-03-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Inkognitogata 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0258", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?