Index

FOCUS KAFE AS

Orgnr: 822712452

adresse: Sjøgata 74

id

28702

organisasjonsnummer

822712452

navn

FOCUS KAFE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjøgata 74"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "FAUSKE", "postnummer": "8200", "kommunenummer": "1841"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822712452

navn

FOCUS KAFE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sjøgata 74

forradrpostnr

8200

forradrpoststed

FAUSKE

forradrkommnr

1841

forradrkommnavn

FAUSKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.05.2019

stiftelsesdato

15.04.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822712452

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2516577, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 764496, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 117842}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 646654}}, "journalnr": "2021491436", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822712452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -434403, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -464403}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1198899, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1198899}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 764496}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -190033, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5966423}, "driftsresultat": -185549, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5780874}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4484, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4511}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -190033}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922747326 [navn] => FOCUS KAFE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-05-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 822712452 [oppstartsdato] => 2019-04-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sju00f8gata 74"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "FAUSKE", "postnummer": "8200", "kommunenummer": "1841"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?