Index

FOLBY AS

Orgnr: 819271852

adresse: Byavegen 338

id

18150

organisasjonsnummer

819271852

navn

FOLBY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-11-08

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Byavegen 338"], "kommune": "SKAUN", "landkode": "NO", "poststed": "SKAUN", "postnummer": "7357", "kommunenummer": "5029"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-10-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819271852

navn

FOLBY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Byavegen 338

forradrpostnr

7357

forradrpoststed

SKAUN

forradrkommnr

5029

forradrkommnavn

SKAUN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.11.2017

stiftelsesdato

03.10.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819271852

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2131885, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020886426", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819271852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -8754, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -33184}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8754, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8754}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -14734, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7955}, "driftsresultat": -7955, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7959}}]

Reserver mot visning?