Index

FOLIE-DESIGN AS

https://www.foliedesign.no

Orgnr: 892506892

tlf: 21 41 02 10
mobil: 405 20 000
webside: www.foliedesign.no
adresse: Parkveien 77

id

79694

organisasjonsnummer

892506892

navn

FOLIE-DESIGN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "22.210", "beskrivelse": "Produksjon av halvfabrikater av plast"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Parkveien 77"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0254", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-02-25

hjemmeside

www.foliedesign.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

892506892

navn

FOLIE-DESIGN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Parkveien 77

forradrpostnr

0254

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

22.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.04.2008

stiftelsesdato

25.02.2008

tlf

21 41 02 10

tlf_mobil

405 20 000

url

www.foliedesign.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

892506892

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1975433, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 342830, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 57890}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 284940}}, "journalnr": "2020742398", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892506892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 50415, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -49585}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 292415, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 292415}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 342830}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 108807, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 757468}, "driftsresultat": 108759, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 866227}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 48, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 48}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 108807}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992829338 [navn] => FOLIE-DESIGN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-06-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "22.210", "beskrivelse": "Produksjon av halvfabrikater av plast"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 892506892 [oppstartsdato] => 2008-02-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Parkveien 77"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0254", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.foliedesign.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?