Index

FOLLAVEIEN 95 AS

Orgnr: 812040642

mobil: 952 24 559
adresse: Follaveien 95

id

1162

organisasjonsnummer

812040642

navn

FOLLAVEIEN 95 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-06

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Follaveien 95"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "FAUSKE", "postnummer": "8200", "kommunenummer": "1841"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-23

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kvitlyngveien 26"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "FAUSKE", "postnummer": "8209", "kommunenummer": "1841"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812040642

navn

FOLLAVEIEN 95 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Follaveien 95

forradrpostnr

8200

forradrpoststed

FAUSKE

forradrkommnr

1841

forradrkommnavn

FAUSKE

forradrland

Norge

postadresse

Kvitlyngveien 26

ppostnr

8209

ppoststed

FAUSKE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2013

stiftelsesdato

23.05.2013

tlf

tlf_mobil

952 24 559

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812040642

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 53624, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1154065, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1084268}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 69797}}, "journalnr": "2021182348", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812040642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 25470, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4530}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1128595, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 101891}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1026704}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1154065}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5777, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 156859}, "driftsresultat": 53141, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 210000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -45480, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 45498}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7661}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912045811 [navn] => FOLLAVEIEN 95 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812040642 [oppstartsdato] => 2013-05-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Follaveien 95"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "FAUSKE", "postnummer": "8208", "kommunenummer": "1841"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kvitlyngveien 26"], "kommune": "FAUSKE", "landkode": "NO", "poststed": "FAUSKE", "postnummer": "8209", "kommunenummer": "1841"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?