Index

FOLLEBU BRUK AS

Orgnr: 811747912

tlf: 61220330

id

513

organisasjonsnummer

811747912

navn

FOLLEBU BRUK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.610", "beskrivelse": "Produksjon av kornvarer"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "GAUSDAL", "landkode": "NO", "poststed": "FOLLEBU", "postnummer": "2656", "kommunenummer": "3441"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1976-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811747912

navn

FOLLEBU BRUK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

2656

forradrpoststed

FOLLEBU

forradrkommnr

3441

forradrkommnavn

GAUSDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.610

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

02.01.1976

tlf

61220330

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811747912

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2011517, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16387542, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5919520}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10468022}}, "journalnr": "2020755569", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811747912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 10881547, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 280000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10601547}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5505995, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4900995}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16387542}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1412282, "totalresultat": 1412282, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 1858221, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 33716577}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1811295}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974080095 [navn] => FOLLEBU BRUK A/S [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.610", "beskrivelse": "Produksjon av kornvarer"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 811747912 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "GAUSDAL", "landkode": "NO", "poststed": "FOLLEBU", "postnummer": "2656", "kommunenummer": "3441"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?