Index

FOLLO BILSENTER AS

Orgnr: 818775792

mobil: 476 85 295
adresse: Industriveien 13

id

16871

organisasjonsnummer

818775792

navn

FOLLO BILSENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 13"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1424", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818775792

navn

FOLLO BILSENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industriveien 13

forradrpostnr

1424

forradrpoststed

SKI

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.03.2017

stiftelsesdato

03.02.2017

tlf

tlf_mobil

476 85 295

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818775792

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 70326, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1085175, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1085175}}, "journalnr": "2021202809", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818775792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 834827, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 804827}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 250347, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 250347}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1085174}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 797343, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4306305}, "driftsresultat": 1025303, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5331608}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3068, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 972}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4040}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1022235}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918845054 [navn] => FOLLO BILSENTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 818775792 [oppstartsdato] => 2017-02-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 13"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1424", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?