Index

FOLLO PORTSERVICE AS

Orgnr: 821200202

adresse: Ullerudskogen 5

id

23865

organisasjonsnummer

821200202

navn

FOLLO PORTSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ullerudskogen 5"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRØBAK", "postnummer": "1447", "kommunenummer": "3022"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-07-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821200202

navn

FOLLO PORTSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ullerudskogen 5

forradrpostnr

1447

forradrpoststed

DRØBAK

forradrkommnr

3022

forradrkommnavn

FROGN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.739

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.07.2018

stiftelsesdato

16.07.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.09.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

821200202

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1958994, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 974190, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 80037}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 894153}}, "journalnr": "2020697656", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821200202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 100612, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 50612}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 873577, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 544992}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 328585}}, "sumEgenkapitalGjeld": 974190}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-07-16", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 50612, "totalresultat": 50612, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4642702}, "driftsresultat": 128316, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4771018}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -64089, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4347}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 68436}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 64226}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921217269 [navn] => FOLLO PORTSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-08-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 821200202 [oppstartsdato] => 2018-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ullerudskogen 5"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRu00d8BAK", "postnummer": "1447", "kommunenummer": "3022"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?