Index

FOLLO SPRÅKSERVICE AS

Orgnr: 912122670

adresse: Askimveien 135

id

107885

organisasjonsnummer

912122670

navn

FOLLO SPRÅKSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-25

naeringskode1

{"kode": "74.300", "beskrivelse": "Oversettelses- og tolkevirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Askimveien 135"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KRÅKSTAD", "postnummer": "1408", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912122670

navn

FOLLO SPRÅKSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Askimveien 135

forradrpostnr

1408

forradrpoststed

KRÅKSTAD

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

74.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.06.2013

stiftelsesdato

01.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912122670

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2508763, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 58450, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18120}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 40330}}, "journalnr": "2021476493", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912122670"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 36017, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6017}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 22433, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 22433}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 58450}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -522, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 125670}, "driftsresultat": 692, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 126362}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 38, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 38}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 731}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 897975262 [navn] => FOLLO SPRÅKSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-02-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.300", "beskrivelse": "Oversettelses- og tolkevirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912122670 [oppstartsdato] => 2012-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Askimveien 135"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KRu00c5KSTAD", "postnummer": "1408", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?