Index

FOODBACK AS

https://Foodback.com

Orgnr: 811900052

webside: Foodback.com
adresse: Grenseveien 21

id

882

organisasjonsnummer

811900052

navn

FOODBACK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grenseveien 21"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4313", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-20

hjemmeside

Foodback.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811900052

navn

FOODBACK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grenseveien 21

forradrpostnr

4313

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.05.2013

stiftelsesdato

20.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

Foodback.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811900052

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2260177, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17313508, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15419880}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1893629}}, "journalnr": "2021277590", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811900052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8551281, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 17256440}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -8705159}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8762227, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6262227}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2500000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17313508}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3179303, "totalresultat": -3179303, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5358024}, "driftsresultat": -2750489, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2607535}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -428814, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 32318}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 461131}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3179303}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911922428 [navn] => FOODBACK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 811900052 [oppstartsdato] => 2013-04-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grenseveien 21"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4313", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => Foodback.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?