Index

FOODCARE NORGE AS

https://foodcarenorge.no

Orgnr: 815271262

webside: foodcarenorge.no
adresse: Dalevegen 12

id

8188

organisasjonsnummer

815271262

navn

FOODCARE NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-20

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dalevegen 12"], "kommune": "STRANDA", "landkode": "NO", "poststed": "STRANDA", "postnummer": "6200", "kommunenummer": "1525"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-07

hjemmeside

foodcarenorge.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815271262

navn

FOODCARE NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dalevegen 12

forradrpostnr

6200

forradrpoststed

STRANDA

forradrkommnr

1525

forradrkommnavn

STRANDA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.04.2015

stiftelsesdato

07.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

foodcarenorge.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.09.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

815271262

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 5472, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 477723, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 477723}}, "journalnr": "2021129354", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815271262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 441652, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 411652}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 36070, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 36070}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 477723}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 127671, "totalresultat": 127671, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 75461}, "driftsresultat": 156392, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 231853}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 55, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 55}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 156447}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915279155 [navn] => FOODCARE NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815271262 [oppstartsdato] => 2015-04-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dalevegen 12"], "kommune": "STRANDA", "landkode": "NO", "poststed": "STRANDA", "postnummer": "6200", "kommunenummer": "1525"} [links] => [] [hjemmeside] => foodcarenorge.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?