Index

FOREN INVEST AS

Orgnr: 818705522

adresse: Langgata 97

id

16636

organisasjonsnummer

818705522

navn

FOREN INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-14

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Langgata 97"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4306", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818705522

navn

FOREN INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Langgata 97

forradrpostnr

4306

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.03.2017

stiftelsesdato

01.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818705522

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2500319, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4377603, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4377603}}, "journalnr": "2021551163", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818705522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 843079, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 635994}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 207085}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3534524, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3534524}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4377603}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -35256, "totalresultat": -35256, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 46534}, "driftsresultat": -46534, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11278, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 83689}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 72411}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -35256}}]

Reserver mot visning?