Index

FORLAND CONSULTING AS

Orgnr: 811725102

adresse: Hammerstads gate 21B

id

443

organisasjonsnummer

811725102

navn

FORLAND CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-19

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hammerstads gate 21B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0363", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811725102

navn

FORLAND CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hammerstads gate 21B

forradrpostnr

0363

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.03.2013

stiftelsesdato

07.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.01.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

811725102

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2248563, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2131, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2131}}, "journalnr": "2021259669", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811725102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -87689, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -117689}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 89820, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 89820}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2131}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -93057, "totalresultat": -93057, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 93059}, "driftsresultat": -93059, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -93057}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911761149 [navn] => FORLAND CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811725102 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hammerstads gate 21B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0363", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?