Index

FORPLEININGSKOMPANIET AS

Orgnr: 811955922

adresse: St. Olavs gate 60

id

988

organisasjonsnummer

811955922

navn

FORPLEININGSKOMPANIET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["St. Olavs gate 60"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811955922

navn

FORPLEININGSKOMPANIET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

St. Olavs gate 60

forradrpostnr

2317

forradrpoststed

HAMAR

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.05.2013

stiftelsesdato

09.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.02.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

811955922

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2523961, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 204349, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8598}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 195751}}, "journalnr": "2021574130", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811955922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 173260, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 124708}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 48552}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 31089, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 31089}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 204349}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 48552, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 779530}, "driftsresultat": 64513, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 844043}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2268, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 132}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2400}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 62245}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911961741 [navn] => FORPLEININGSKOMPANIET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811955922 [oppstartsdato] => 2013-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["St. Olavs gate 60"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?