Index

FORSØKSLIA AS

Orgnr: 811809942

tlf: 73 87 98 20
mobil: 926 09 593
adresse: Fjordgata 80B

id

649

organisasjonsnummer

811809942

navn

FORSØKSLIA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjordgata 80B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811809942

navn

FORSØKSLIA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjordgata 80B

forradrpostnr

7010

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.04.2013

stiftelsesdato

20.03.2013

tlf

73 87 98 20

tlf_mobil

926 09 593

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811809942

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2270023, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13885111, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12344104}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1541007}}, "journalnr": "2021230350", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811809942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2628544, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2658544}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16513656, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 404413}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 16109242}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13885111}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -985440, "totalresultat": -985440, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 765220}, "driftsresultat": 167478, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 932698}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1152918, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2558}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1155476}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -985440}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920072968 [navn] => FORSØKSLIA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811809942 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjordgata 80B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?