Index

FOSDALEN-INDUSTRIER A/S

Orgnr: 819033412

adresse: Sjøvegen 21

id

17547

organisasjonsnummer

819033412

navn

FOSDALEN-INDUSTRIER A/S

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-22

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjøvegen 21"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "MALM", "postnummer": "7790", "kommunenummer": "5006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2017

Difi-opplysninger

orgnr

819033412

navn

FOSDALEN-INDUSTRIER A/S

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sjøvegen 21

forradrpostnr

7790

forradrpoststed

MALM

forradrkommnr

5006

forradrkommnavn

STEINKJER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.05.2017

stiftelsesdato

05.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2017

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819033412

siste

2017

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 347640, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4485573, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 695396}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3790177}}, "journalnr": "2018469618", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819033412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 654436, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -345564}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3831137, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1331137}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2500000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4485573}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2017-05-05", "tilDato": "2017-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -345564, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2780566}, "driftsresultat": -437821, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2342746}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13439, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 363}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13803}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -451260}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919940638 [navn] => FOSDALEN-INDUSTRIER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-11-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819033412 [oppstartsdato] => 2017-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sju00f8vegen 21"], "kommune": "STEINKJER", "landkode": "NO", "poststed": "MALM", "postnummer": "7790", "kommunenummer": "5006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?