Index

FOSEN DYREKLINIKK AS

https://www.fosendyreklinikk.no

Orgnr: 812084232

tlf: 72 53 63 00
webside: www.fosendyreklinikk.no

id

1267

organisasjonsnummer

812084232

navn

FOSEN DYREKLINIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "75.000", "beskrivelse": "Veterinærtjenester"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "ÅFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "BESSAKER", "postnummer": "7190", "kommunenummer": "5058"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-03

hjemmeside

www.fosendyreklinikk.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812084232

navn

FOSEN DYREKLINIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

7190

forradrpoststed

BESSAKER

forradrkommnr

5058

forradrkommnavn

ÅFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

75.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.06.2013

stiftelsesdato

03.06.2013

tlf

72 53 63 00

tlf_mobil

url

www.fosendyreklinikk.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812084232

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2454321, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1515270, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 468100}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1047170}}, "journalnr": "2021426212", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812084232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 626212, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 426212}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 889058, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 589777}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 299281}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1515270}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 151837, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3587248}, "driftsresultat": 203834, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3791082}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23177, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 320}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23497}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 180657}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972600652 [navn] => FOSEN DYREKLINIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "75.000", "beskrivelse": "Veterinu00e6rtjenester"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 812084232 [oppstartsdato] => 1985-02-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "u00c5FJORD", "landkode": "NO", "poststed": "BESSAKER", "postnummer": "7190", "kommunenummer": "5058"} [links] => [] [hjemmeside] => www.fosendyreklinikk.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?