Index

FOSEN PIZZA AS

Orgnr: 812491512

adresse: Yrjars gate 29

id

2176

organisasjonsnummer

812491512

navn

FOSEN PIZZA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.102", "beskrivelse": "Drift av gatekjøkken"}

antallAnsatte

24

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Yrjars gate 29"], "kommune": "ØRLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BREKSTAD", "postnummer": "7130", "kommunenummer": "5057"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812491512

navn

FOSEN PIZZA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Yrjars gate 29

forradrpostnr

7130

forradrpoststed

BREKSTAD

forradrkommnr

5057

forradrkommnavn

ØRLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.09.2013

stiftelsesdato

21.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

24

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812491512

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2445893, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 824069, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 452119}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 371951}}, "journalnr": "2021411868", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812491512"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 314219, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 114219}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 509851, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 487814}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 22037}}, "sumEgenkapitalGjeld": 824069}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 38637, "totalresultat": 38637, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5270216}, "driftsresultat": 54000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5324216}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3444, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3444}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 50556}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912507793 [navn] => FOSEN PIZZA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.102", "beskrivelse": "Drift av gatekju00f8kken"} [antallAnsatte] => 24 [overordnetEnhet] => 812491512 [oppstartsdato] => 2013-08-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Yrjars gate 29"], "kommune": "u00d8RLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BREKSTAD", "postnummer": "7130", "kommunenummer": "5057"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?