Index

FOSEN SKJELL AS

Orgnr: 812226932

adresse: Fekjan 3

id

1612

organisasjonsnummer

812226932

navn

FOSEN SKJELL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.211", "beskrivelse": "Produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fekjan 3"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1394", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812226932

navn

FOSEN SKJELL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fekjan 3

forradrpostnr

1394

forradrpoststed

NESBRU

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.07.2013

stiftelsesdato

24.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812226932

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2391359, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 688346, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 688346}}, "journalnr": "2021343509", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812226932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 160774, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 90000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 70774}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 527573, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 439369}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 88204}}, "sumEgenkapitalGjeld": 688346}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 266738, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 211393}, "driftsresultat": 280242, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 491635}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 26, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 26}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 280268}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912246701 [navn] => FOSEN SKJELL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.211", "beskrivelse": "Produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812226932 [oppstartsdato] => 2013-06-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fekjan 3"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1394", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?