Index

FOSS FABRIKKER AS

https://www.foss-bad.no

Orgnr: 819244782

tlf: 37 28 10 00
webside: www.foss-bad.no
adresse: Tollenesveien 39

id

18094

organisasjonsnummer

819244782

navn

FOSS FABRIKKER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "31.090", "beskrivelse": "Produksjon av møbler ellers"}

antallAnsatte

33

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tollenesveien 39"], "kommune": "BIRKENES", "landkode": "NO", "poststed": "BIRKELAND", "postnummer": "4760", "kommunenummer": "4216"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1968-12-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 57"], "kommune": "BIRKENES", "landkode": "NO", "poststed": "BIRKELAND", "postnummer": "4795", "kommunenummer": "4216"}

hjemmeside

www.foss-bad.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819244782

navn

FOSS FABRIKKER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tollenesveien 39

forradrpostnr

4760

forradrpoststed

BIRKELAND

forradrkommnr

4216

forradrkommnavn

BIRKENES

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 57

ppostnr

4795

ppoststed

BIRKELAND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

31.090

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

02.12.1968

tlf

37 28 10 00

tlf_mobil

url

www.foss-bad.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

33

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819244782

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1788912, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 35132930, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6819170}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 28313760}}, "journalnr": "2020514147", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819244782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6778432, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6496336}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 282096}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 28354498, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7790159}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 20564339}}, "sumEgenkapitalGjeld": 35132930}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2209462, "totalresultat": -2209462, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 67413923}, "driftsresultat": -2884797, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 64529126}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 53715, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 80040}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 26325}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2831081}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971817542 [navn] => FOSS FABRIKKER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "31.090", "beskrivelse": "Produksjon av mu00f8bler ellers"} [antallAnsatte] => 33 [overordnetEnhet] => 819244782 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tollenesveien 39"], "kommune": "BIRKENES", "landkode": "NO", "poststed": "BIRKELAND", "postnummer": "4760", "kommunenummer": "4216"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 57"], "kommune": "BIRKENES", "landkode": "NO", "poststed": "BIRKELAND", "postnummer": "4795", "kommunenummer": "4216"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?