Index

FOSSEN BAR & PUB AS

Orgnr: 819271992

adresse: Arnemannsveien 3

id

18151

organisasjonsnummer

819271992

navn

FOSSEN BAR & PUB AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-07

naeringskode1

{"kode": "56.301", "beskrivelse": "Drift av puber"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Arnemannsveien 3"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "HØNEFOSS", "postnummer": "3510", "kommunenummer": "3007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819271992

navn

FOSSEN BAR & PUB AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Arnemannsveien 3

forradrpostnr

3510

forradrpoststed

HØNEFOSS

forradrkommnr

3007

forradrkommnavn

RINGERIKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

56.301

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.07.2017

stiftelsesdato

16.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819271992

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 46902, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 31488, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 830}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30658}}, "journalnr": "2021172689", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819271992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 31488, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 34430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2942}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 31488}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -497, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 660}, "driftsresultat": -660, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 22, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 22}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -638}}]

Reserver mot visning?