Index

FOTEFAR TEMAREISER AS

https://www.fotefartemareiser.no

Orgnr: 893743812

mobil: 918 20 304
webside: www.fotefartemareiser.no
adresse: Sognefjordvegen 40

id

81810

organisasjonsnummer

893743812

navn

FOTEFAR TEMAREISER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "79.120", "beskrivelse": "Reisearrangørvirksomhet"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sognefjordvegen 40"], "kommune": "SOGNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "LEIKANGER", "postnummer": "6863", "kommunenummer": "4640"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-19

hjemmeside

www.fotefartemareiser.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893743812

navn

FOTEFAR TEMAREISER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sognefjordvegen 40

forradrpostnr

6863

forradrpoststed

LEIKANGER

forradrkommnr

4640

forradrkommnavn

SOGNDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

79.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.02.2009

stiftelsesdato

19.01.2009

tlf

tlf_mobil

918 20 304

url

www.fotefartemareiser.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

893743812

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2540187, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9199057, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 64448}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9134609}}, "journalnr": "2021515764", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893743812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1898567, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1748567}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7300489, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3405016}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3895473}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9199057}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -137756, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10507634}, "driftsresultat": -147187, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10360446}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -85057, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4787}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 89844}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -232245}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993770264 [navn] => FOTEFAR TEMAREISER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.120", "beskrivelse": "Reisearrangu00f8rvirksomhet"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 893743812 [oppstartsdato] => 2009-01-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sognefjordvegen 40"], "kommune": "SOGNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "LEIKANGER", "postnummer": "6863", "kommunenummer": "4640"} [links] => [] [hjemmeside] => www.fotefartemareiser.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?