Index

FOTO STUDIO UTLEIE AS

Orgnr: 814985962

adresse: Herslebs gate 14B

id

7500

organisasjonsnummer

814985962

navn

FOTO STUDIO UTLEIE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-17

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Herslebs gate 14B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0561", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814985962

navn

FOTO STUDIO UTLEIE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Herslebs gate 14B

forradrpostnr

0561

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.02.2015

stiftelsesdato

03.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814985962

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2062591, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 128367, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 70024}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 58343}}, "journalnr": "2020824369", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814985962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 94926, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 64926}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 33441, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 33441}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 128367}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -54948, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 527458}, "driftsresultat": -57755, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 469703}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -173, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 184}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -57928}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914991692 [navn] => FOTO STUDIO UTLEIE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814985962 [oppstartsdato] => 2015-02-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Herslebs gate 14B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0561", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?