Index

FOTOGRAF HAUKLAND AS

Orgnr: 811717932

mobil: 452 00 838
adresse: Svanevegen 26A

id

429

organisasjonsnummer

811717932

navn

FOTOGRAF HAUKLAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.200", "beskrivelse": "Fotografvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Svanevegen 26A"], "kommune": "HÅ", "landkode": "NO", "poststed": "VARHAUG", "postnummer": "4360", "kommunenummer": "1119"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811717932

navn

FOTOGRAF HAUKLAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Svanevegen 26A

forradrpostnr

4360

forradrpoststed

VARHAUG

forradrkommnr

1119

forradrkommnavn

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.03.2013

stiftelsesdato

06.03.2013

tlf

tlf_mobil

452 00 838

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

18.12.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

811717932

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2527991, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 250210, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 58210}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 192000}}, "journalnr": "2021576536", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811717932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 107031, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 77031}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 143179, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 143179}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 250210}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 15543, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 833938}, "driftsresultat": 17059, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 850997}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -50, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 66}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 17009}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995310023 [navn] => FOTOGRAF HAUKLAND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-03-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.200", "beskrivelse": "Fotografvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811717932 [oppstartsdato] => 2010-03-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Svanevegen 26A"], "kommune": "Hu00c5", "landkode": "NO", "poststed": "VARHAUG", "postnummer": "4360", "kommunenummer": "1119"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?