Index

FRAKT SUND AS

Orgnr: 812520792

tlf: 56 16 72 80

id

2246

organisasjonsnummer

812520792

navn

FRAKT SUND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sjøfart med gods"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "AUSTRHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "AUSTRHEIM", "postnummer": "5943", "kommunenummer": "4632"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vikane 16"], "kommune": "AUSTRHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "AUSTRHEIM", "postnummer": "5943", "kommunenummer": "4632"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812520792

navn

FRAKT SUND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

5943

forradrpoststed

AUSTRHEIM

forradrkommnr

4632

forradrkommnavn

AUSTRHEIM

forradrland

Norge

postadresse

Vikane 16

ppostnr

5943

ppoststed

AUSTRHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

50.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.10.2013

stiftelsesdato

13.09.2013

tlf

56 16 72 80

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812520792

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2575997, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 29427859, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22450000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6977859}}, "journalnr": "2021562345", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812520792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -735690, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1735690}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 30163549, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 30163549}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 29427859}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1494382, "totalresultat": 1494382, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 20017803}, "driftsresultat": 1856317, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 21874120}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -352053, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 322256}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 674308}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1504264}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912525821 [navn] => FRAKT SUND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sju00f8fart med gods"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812520792 [oppstartsdato] => 2013-09-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "AUSTRHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "AUSTRHEIM", "postnummer": "5943", "kommunenummer": "4632"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vikane 16"], "kommune": "AUSTRHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "AUSTRHEIM", "postnummer": "5943", "kommunenummer": "4632"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?