Index

FRAM ADVOKATFIRMA AS

https://www.framadvokat.no

Orgnr: 812433172

tlf: 64 90 80 00
webside: www.framadvokat.no
adresse: Holterveien 2A

id

2052

organisasjonsnummer

812433172

navn

FRAM ADVOKATFIRMA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holterveien 2A"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRØBAK", "postnummer": "1448", "kommunenummer": "3022"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-05

hjemmeside

www.framadvokat.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812433172

navn

FRAM ADVOKATFIRMA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holterveien 2A

forradrpostnr

1448

forradrpoststed

DRØBAK

forradrkommnr

3022

forradrkommnavn

FROGN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.09.2013

stiftelsesdato

05.09.2013

tlf

64 90 80 00

tlf_mobil

url

www.framadvokat.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812433172

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 75206, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1489936, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 139375}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1350561}}, "journalnr": "2021207866", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812433172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 843716, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 813716}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 646221, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 646221}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1489936}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 308550, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3446712}, "driftsresultat": 393959, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3840671}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1735, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2155}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 420}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 395695}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912604861 [navn] => FRAM ADVOKATER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.100", "beskrivelse": "Juridisk tjenesteyting"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812433172 [oppstartsdato] => 2013-11-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Holterveien 2A"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRu00d8BAK", "postnummer": "1448", "kommunenummer": "3022"} [links] => [] [hjemmeside] => www.framadvokat.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?