Index

FRANK EIENDOMSUTVIKLING AS

Orgnr: 811948942

mobil: 91554559
adresse: Gamnes

id

973

organisasjonsnummer

811948942

navn

FRANK EIENDOMSUTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamnes"], "kommune": "KARLSØY", "landkode": "NO", "poststed": "HANSNES", "postnummer": "9130", "kommunenummer": "5423"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811948942

navn

FRANK EIENDOMSUTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamnes

forradrpostnr

9130

forradrpoststed

HANSNES

forradrkommnr

5423

forradrkommnavn

KARLSØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.06.2013

stiftelsesdato

30.04.2013

tlf

tlf_mobil

91554559

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.07.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

811948942

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2523057, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 799572, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 44000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 755572}}, "journalnr": "2021571634", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811948942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 374314, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 274314}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 425258, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 425258}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 799572}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 164047, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 854607}, "driftsresultat": 205089, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1059696}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 13815, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18255}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4440}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 218904}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912104567 [navn] => FRANK EIENDOMSUTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811948942 [oppstartsdato] => 2013-06-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamnes"], "kommune": "KARLSu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "HANSNES", "postnummer": "9130", "kommunenummer": "5423"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?