Index

FRANK SMED AS

https://www.franksmed.no

Orgnr: 886386052

tlf: 72 42 21 91
webside: www.franksmed.no
adresse: Vikavegen 137

id

68728

organisasjonsnummer

886386052

navn

FRANK SMED AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-01-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "24.520", "beskrivelse": "Støping av stål"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vikavegen 137"], "kommune": "OPPDAL", "landkode": "NO", "poststed": "OPPDAL", "postnummer": "7340", "kommunenummer": "5021"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-12-12

hjemmeside

www.franksmed.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

886386052

navn

FRANK SMED AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vikavegen 137

forradrpostnr

7340

forradrpoststed

OPPDAL

forradrkommnr

5021

forradrkommnavn

OPPDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

24.520

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.01.2004

stiftelsesdato

12.12.2003

tlf

72 42 21 91

tlf_mobil

url

www.franksmed.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

14.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

886386052

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1979629, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4428918, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1120983}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3307935}}, "journalnr": "2020724445", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886386052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2845793, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 101450}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2744343}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1583125, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1055318}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 527807}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4428918}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 853593, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6429283}, "driftsresultat": 1115462, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7544745}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11121, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 20036}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 31157}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1104341}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986429247 [navn] => FRANK SMED AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-01-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "24.520", "beskrivelse": "Stu00f8ping av stu00e5l"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 886386052 [oppstartsdato] => 2004-01-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vikavegen 137"], "kommune": "OPPDAL", "landkode": "NO", "poststed": "OPPDAL", "postnummer": "7340", "kommunenummer": "5021"} [links] => [] [hjemmeside] => www.franksmed.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?