Index

FRANSHAGAN HOLDING AS

Orgnr: 815107012

adresse: Camilla Colletts veg 52

id

7804

organisasjonsnummer

815107012

navn

FRANSHAGAN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-12

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Camilla Colletts veg 52"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSVOLL", "postnummer": "2080", "kommunenummer": "3035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-27

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815107012

navn

FRANSHAGAN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Camilla Colletts veg 52

forradrpostnr

2080

forradrpoststed

EIDSVOLL

forradrkommnr

3035

forradrkommnavn

EIDSVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.2015

stiftelsesdato

27.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815107012

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2181459, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7178331, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6984226}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 194105}}, "journalnr": "2020925784", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815107012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6621278, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6591278}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 557053, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -2612}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 559665}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7178331}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -255706, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 367273}, "driftsresultat": -306773, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 60500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 51067, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 79909}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 28842}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -255706}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921904819 [navn] => FRANSHAGAN HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815107012 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Camilla Colletts veg 52"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSVOLL", "postnummer": "2080", "kommunenummer": "3035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?