Index

FREDLYVEIEN AS

Orgnr: 820800362

adresse: Fredlyveien 16

id

22528

organisasjonsnummer

820800362

navn

FREDLYVEIEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-04-27

naeringskode1

{"kode": "47.762", "beskrivelse": "Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fredlyveien 16"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4848", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-19

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820800362

navn

FREDLYVEIEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fredlyveien 16

forradrpostnr

4848

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.762

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.04.2018

stiftelsesdato

19.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820800362

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 36932, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1612209, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1100000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 512209}}, "journalnr": "2021162978", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820800362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 310184, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 335000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -24816}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1302025, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1302025}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1612209}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7851, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7863}, "driftsresultat": -7863, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7851}}]

Reserver mot visning?