Index

FREDRIKSHALDS BOKFORLAG AS

Orgnr: 812445022

adresse: Skiferveien 7

id

2088

organisasjonsnummer

812445022

navn

FREDRIKSHALDS BOKFORLAG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "58.110", "beskrivelse": "Utgivelse av bøker"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skiferveien 7"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1784", "kommunenummer": "3001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812445022

navn

FREDRIKSHALDS BOKFORLAG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skiferveien 7

forradrpostnr

1784

forradrpoststed

HALDEN

forradrkommnr

3001

forradrkommnavn

HALDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

58.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.09.2013

stiftelsesdato

01.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812445022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2252991, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 116053, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 116053}}, "journalnr": "2021267369", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812445022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 102350, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 72350}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13703, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13703}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 116053}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -12313, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 74381}, "driftsresultat": -14381, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 60000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2068, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2258}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 190}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12313}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 899394542 [navn] => FREDRIKSHALDS BOKFORLAG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "58.110", "beskrivelse": "Utgivelse av bu00f8ker"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812445022 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skiferveien 7"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1784", "kommunenummer": "3001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-09-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?