Index

FREDRIKSTAD MIKROBRYGGERI AS

Orgnr: 812125192

tlf: 46 17 20 17
mobil: 467 72 263
adresse: Øraveien 2

id

1375

organisasjonsnummer

812125192

navn

FREDRIKSTAD MIKROBRYGGERI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "11.050", "beskrivelse": "Produksjon av øl"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øraveien 2"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GAMLE FREDRIKSTAD", "postnummer": "1630", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812125192

navn

FREDRIKSTAD MIKROBRYGGERI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øraveien 2

forradrpostnr

1630

forradrpoststed

GAMLE FREDRIKSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

11.050

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.06.2013

stiftelsesdato

17.06.2013

tlf

46 17 20 17

tlf_mobil

467 72 263

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812125192

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2149947, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 84089, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 84089}}, "journalnr": "2020902305", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812125192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 79477, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 49477}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4612, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4612}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 84089}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10598, "totalresultat": -10598, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 30902}, "driftsresultat": -10638, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 20264}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 40, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 40}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10598}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914433886 [navn] => FREDRIKSTAD MIKROBRYGGERI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-11-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "11.050", "beskrivelse": "Produksjon av u00f8l"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812125192 [oppstartsdato] => 2014-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8raveien 2"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GAMLE FREDRIKSTAD", "postnummer": "1630", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?