Index

FREKHAUG BYGGSENTER AS

Orgnr: 812236342

tlf: 56 17 42 40
adresse: Mjåtveitflaten 55

id

1623

organisasjonsnummer

812236342

navn

FREKHAUG BYGGSENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.521", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer"}

antallAnsatte

18

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mjåtveitflaten 55"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "FREKHAUG", "postnummer": "5918", "kommunenummer": "4631"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812236342

navn

FREKHAUG BYGGSENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mjåtveitflaten 55

forradrpostnr

5918

forradrpoststed

FREKHAUG

forradrkommnr

4631

forradrkommnavn

ALVER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.521

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.07.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

56 17 42 40

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

18

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812236342

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2051829, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13611456, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 340567}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13270889}}, "journalnr": "2020801221", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812236342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3513224, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 514964}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2998260}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10098232, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7348232}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2750000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13611456}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 56803, "totalresultat": 56803, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 46319742}, "driftsresultat": 363119, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 46682862}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -275862, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3982}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 279844}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 87257}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982588758 [navn] => FREKHAUG BYGGSENTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-11-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.521", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer"} [antallAnsatte] => 18 [overordnetEnhet] => 812236342 [oppstartsdato] => 1999-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mju00e5tveitflaten 55"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "FREKHAUG", "postnummer": "5918", "kommunenummer": "4631"} [links] => [] [hjemmeside] => www.waldebyggevare.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-01-02 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?