Index

FREKHAUG MASKINERING AS

Orgnr: 819153612

mobil: 482 36 844
adresse: Mjåtveitflaten 39C

id

17857

organisasjonsnummer

819153612

navn

FREKHAUG MASKINERING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "25.620", "beskrivelse": "Bearbeiding av metaller"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mjåtveitflaten 39C"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "FREKHAUG", "postnummer": "5918", "kommunenummer": "4631"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819153612

navn

FREKHAUG MASKINERING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mjåtveitflaten 39C

forradrpostnr

5918

forradrpoststed

FREKHAUG

forradrkommnr

4631

forradrkommnavn

ALVER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

25.620

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.06.2017

stiftelsesdato

25.05.2017

tlf

tlf_mobil

482 36 844

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819153612

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2074049, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2806569, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 90000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2716569}}, "journalnr": "2020824529", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819153612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 275602, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 245602}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2530967, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2530967}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2806569}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 12229, "totalresultat": 12229, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6713612}, "driftsresultat": 55404, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6769017}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2182, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 391}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2573}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 53222}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919251425 [navn] => FREKHAUG MASKINERING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "25.620", "beskrivelse": "Bearbeiding av metaller"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 819153612 [oppstartsdato] => 2017-05-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mju00e5tveitflaten 39C"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "FREKHAUG", "postnummer": "5918", "kommunenummer": "4631"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?