Index

FREMGAARD HOLDING AS

Orgnr: 811897442

adresse: Reinlivegen 323

id

877

organisasjonsnummer

811897442

navn

FREMGAARD HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Reinlivegen 323"], "kommune": "SØR-AURDAL", "landkode": "NO", "poststed": "REINLI", "postnummer": "2933", "kommunenummer": "3449"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811897442

navn

FREMGAARD HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Reinlivegen 323

forradrpostnr

2933

forradrpoststed

REINLI

forradrkommnr

3449

forradrkommnavn

SØR-AURDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.05.2013

stiftelsesdato

15.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811897442

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2003315, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 557157, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8652}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 548505}}, "journalnr": "2020745692", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811897442"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 29556, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -444}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 527601, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 380955}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 146646}}, "sumEgenkapitalGjeld": 557157}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -41143, "totalresultat": -41143, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 490986}, "driftsresultat": -49079, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 441907}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3596, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 314}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3910}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -52675}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982917190 [navn] => FREMGAARD HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-01-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811897442 [oppstartsdato] => 2001-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Reinlivegen 323"], "kommune": "Su00d8R-AURDAL", "landkode": "NO", "poststed": "REINLI", "postnummer": "2933", "kommunenummer": "3449"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-04-15 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?