Index

FREMTID INVEST AS

Orgnr: 815128982

adresse: Kb 3, Hanøytangen 130

id

7847

organisasjonsnummer

815128982

navn

FREMTID INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kb 3", "Hanøytangen 130"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGLANDSHELLA", "postnummer": "5310", "kommunenummer": "4627"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-09

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 44"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGLANDSHELLA", "postnummer": "5327", "kommunenummer": "4627"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815128982

navn

FREMTID INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kb 3 Hanøytangen 130

forradrpostnr

5310

forradrpoststed

HAUGLANDSHELLA

forradrkommnr

4627

forradrkommnavn

ASKØY

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 44

ppostnr

5327

ppoststed

HAUGLANDSHELLA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.03.2015

stiftelsesdato

09.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815128982

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2076607, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 353734, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 51508}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 302226}}, "journalnr": "2020827449", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815128982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 150606, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 120606}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 203128, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 193212}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9916}}, "sumEgenkapitalGjeld": 353734}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 36799, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 63963}, "driftsresultat": 31037, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 95000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 247, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 247}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 31284}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917769362 [navn] => FREMTID INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815128982 [oppstartsdato] => 2016-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kb 3", "Hanu00f8ytangen 130"], "kommune": "ASKu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGLANDSHELLA", "postnummer": "5310", "kommunenummer": "4627"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 44"], "kommune": "ASKu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGLANDSHELLA", "postnummer": "5327", "kommunenummer": "4627"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?