Index

FREYJA INVEST AS

Orgnr: 811989592

adresse: v/ Lars Jørgen Kopperud, Festelia 13

id

1041

organisasjonsnummer

811989592

navn

FREYJA INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-30

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/ Lars Jørgen Kopperud", "Festelia 13"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1525", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Båtutstyr AS", "Peer Gynts vei 140"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1598", "kommunenummer": "3002"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811989592

navn

FREYJA INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/ Lars Jørgen Kopperud Festelia 13

forradrpostnr

1525

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

c/o Båtutstyr AS Peer Gynts vei 140

ppostnr

1598

ppoststed

MOSS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.05.2013

stiftelsesdato

12.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811989592

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2440237, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8559332, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7848000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 711332}}, "journalnr": "2021481594", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811989592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3807250, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3777250}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4752082, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 801382}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3950700}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8559332}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1260509, "totalresultat": 1260509, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18169}, "driftsresultat": -18169, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1278678, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1350135}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 71457}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1260509}}]

Reserver mot visning?