Index

FRIER AS

Orgnr: 815149432

tlf: 48 20 71 88
adresse: Jørgen C Knudsens veg 17

id

7902

organisasjonsnummer

815149432

navn

FRIER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-23

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jørgen C Knudsens veg 17"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3925", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815149432

navn

FRIER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jørgen C Knudsens veg 17

forradrpostnr

3925

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.03.2015

stiftelsesdato

11.03.2015

tlf

48 20 71 88

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815149432

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2067305, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 810000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 810000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020827247", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815149432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 510000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 510000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 300000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 300000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 810000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?