Index

FRIHOLMEN AS

Orgnr: 810483822

tlf: 92 02 64 44
mobil: 913 20 110
adresse: Tollbodgaten 1

id

23

organisasjonsnummer

810483822

navn

FRIHOLMEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tollbodgaten 1"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4836", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1925-01-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810483822

navn

FRIHOLMEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tollbodgaten 1

forradrpostnr

4836

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

22.01.1925

tlf

92 02 64 44

tlf_mobil

913 20 110

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810483822

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2391423, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1646599, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 354951}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1291648}}, "journalnr": "2021343627", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810483822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1424028, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 761600}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 662428}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 222571, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 222571}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1646599}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 141400, "totalresultat": 141400, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 258793}, "driftsresultat": 148607, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 407400}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 32675, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 32675}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 181282}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993248266 [navn] => FRIHOLMEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-10-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810483822 [oppstartsdato] => 2007-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tollbodgaten 1"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4836", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?